top of page

Narzędzia wsparcia

Te narzędzia wsparcia zostały opracowane w celu ułatwienia interakcji z treścią tej witryny w naszych tematach.

Celem tych narzędzi jest umożliwienie refleksji lub innego myślenia o zdrowiu psychicznym młodych ludzi, w tym w jaki sposób możesz wspierać młodych ludzi w ich zdrowiu psychicznym w przyszłości.

Bycie wyjątkowym

To narzędzie podkreśla, co należy wziąć pod uwagę, wspierając młodą osobę w byciu sobą, odkrywaniu jej tożsamości lub wyrażaniu tego, kim jest.

Love is Love
Relationship 1.jpg

Nasze relacje

To narzędzie podkreśla to, co młodzi ludzie powiedzieli nam, że jest dla nich ważne w ich związkach i w jaki sposób zaufani dorośli mogą wspierać ich w posiadaniu pozytywnych relacji. 

Lepsze rozmowy o zdrowiu psychicznym

To narzędzie pomaga zastanowić się, w jaki sposób możesz chcieć prowadzić lepsze rozmowy na temat zdrowia psychicznego z młodymi ludźmi. Zawiera odniesienie do pomocnych wskazówek stworzonych przez młodych ludzi.

mental health convo 1_edited.jpg
bottom of page