top of page

ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Girl Reading

ਦੋਸਤੀ

ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...

  • ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

  • ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ

  • ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ

  • ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋਏ

  • ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹਨ

  • ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ


ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।

16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ।

Love poem.png
bottom of page